Olof Erlandsson
PhD. M. E.
E-mailVÄLKOMMEN!
WELCOME!
Det här är min personliga hemsida.
/Olof E.
Enjoy my personal homepage! 
/Olof E.

Eget material My own stuff
Virtual Engine Cycles
Interaktiva animeringar av förbränningsmotorer.
Virtual Engine Cycles
Interactive animations of internal combustion engines.
Publikationer
Artiklar och avhandlingar
Publications
Publications I have made or contributed to.
CV
Curriculum Vitae
CV
Curriculum Vitae


Länkar Links
Svenska Volvo Amazonklubben
Klubben för förare av riktiga bilar! 
Svenska Volvo Amazonklubben
The homepage of the Swedish Volvo P120 club.
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)
Ett måste för flyg-, flygplans- och flyghistoriskt intresserade.
Swedish Aviation Historical Society (SFF)
A society that focus on research in aviation history.
Tändkulans Vänner
Förening för bevarande av tändkulemotorer, 
och liknande gamla motorer.
The Stationary Engine Club of Sweden
I'm a member (perhaps not the most active one) in a club for preservation of old stationary engines. I have a special interest in "hot-bulb" engines .IC-Engine Research Logo IC - Engine Research
Registrerad egen firma - forskning och utveckling inom förbränningsmotorer. Företaget innehar F-skattebevis.
Specialitet: Principlösningar, idé, idéanalys, teknisk analys, modellering och simulering.

My own little firm - consultant within combustion engine R&D.  
Focus on basic principles, ideas, invention analysis,  technical analysis, modelling and simulation.


E-mail

2018-08-28