Olof Erlandsson
PhD. M. E.
E-mail

 

 

Curriculum Vitae

 


VÄLKOMMEN!

WELCOME!

Det här är min personliga hemsida.

/Olof E.

Enjoy my personal homepage! 

/Olof E.

 

Eget material

My own stuff

Virtual Engine Cycles
Interaktiva animeringar av förbränningsmotorer.

Virtual Engine Cycles
Interactive animations of internal combustion engines.

Publikationer
Artiklar och avhandlingar

Publications
Publications I have made or contributed to.

 

Länkar

Links

Svenska Volvo Amazonklubben
Klubben för förare av riktiga bilar! 

Svenska Volvo Amazonklubben
The homepage of the Swedish Volvo P120 club.

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)
Ett måste för flyg-, flygplans- och flyghistoriskt intresserade.

Swedish Aviation Historical Society (SFF)
A society that focus on research in aviation history.

Tändkulans Vänner
Förening för bevarande av tändkulemotorer, 
och liknande gamla motorer.

The Stationary Engine Club of Sweden
Club for preservation of old stationary engines.
I have a special interest in "hot-bulb" engines.


 

IC - Engine Research
Registrerad egen firma - forskning och utveckling inom förbränningsmotorer. Företaget innehar F-skattebevis.
Specialitet: Principlösningar, idé, idéanalys, teknisk analys, modellering, termodynamik och simulering.

My own little firm - consultant within combustion engine R&D.  
Focus on basic principles, ideas, invention analysis, technical analysis, modelling, thermodynamics and simulation.

 E-mail

2021-01-23